(12. - 20. Juni) Sommeraktion: Kaufe zwei 12V 200Ah Plus, erhalte einen Batteriewächter.

Lecken Lithiumbatterien? Wie man etwas vorbeugt?

Lekken lithiumbatterijen? Hoe iets voorkomen?

, door Sally Zhuang, 12 min lezen

In de wereld van draagbare elektronische apparaten worden lithiumbatterijen steeds populairder vanwege hun hoge energiedichtheid en lange levensduur. Er is echter één zorg die vaak voorkomt bij gebruikers: lekken lithiumbatterijen? De waarheid is: ja, dat kunnen ze.

In dit artikel gaan we in op de mogelijkheid van lekkage van lithiumbatterijen en geven we u belangrijke informatie over hoe u dergelijke incidenten kunt voorkomen.

Kunnen lithiumbatterijen lekken?

Bij lithium-ionbatterijen is er een zeer kleine kans op morsen, maar zoals bij elke batterij is er een klein risico. Het is belangrijk om dit risico te minimaliseren door voorzorgsmaatregelen te nemen.

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de door de batterij geleverde spanning geschikt is voor uw apparaat. dat uw apparaat de geleverde spanning aankan.

Een voordeel van lithiumbatterijen is dat ze de prestaties gedurende langere tijd kunnen behouden. Zelfs als de batterijen van uw apparaten lange tijd aangesloten blijven, functioneren ze zonder enige negatieve effecten. Bij alkalische batterijen is dit niet het geval, omdat deze onder hoge druk en vochtigheid gas vrijgeven.

Zolang u de juiste maatregelen neemt om lekkage te voorkomen, zijn lithiumbatterijen veilig te gebruiken.

De combinatie van draagbaarheid en betrouwbaarheid heeft geleid tot de snelle acceptatie van lithiumbatterijen. Onder normale omstandigheden zijn ze lekvrij. Het wordt aanbevolen om hem op te slaan met een laadniveau tussen 50% en 70% en op een droge en koele plaats.

In welke situatie lekken de lithiumbatterijen?

Lithium-ionbatterijen hebben een minimaal risico op lekkage in vergelijking met andere batterijtypen. In zeldzame gevallen kunnen lithiumbatterijen echter lekken als ze fysiek beschadigd raken of worden blootgesteld aan extreme temperaturen. Als de batterijhouder wordt doorboord, kunnen de chemicaliën in de batterij naar buiten lekken en mogelijk schade veroorzaken. Hieronder vindt u enkele details.

 1. Overbelasting

Lithiumbatterijen kunnen lekken als ze overladen worden, omdat de elektrolyt binnenin ontleedt en gassen vrijkomt. Hierdoor kan de batterij uitzetten en in extreme gevallen barsten. Om dit te voorkomen zijn moderne lithiumbatterijen, zoals Power Queen LiFePO4 lithiumbatterijen, uitgerust met BMS-beveiligingscircuits tegen overbelasting (Battery Management System). Deze circuits helpen bij het reguleren van het laadproces en minimaliseren het risico van overladen en daaruit voortvloeiende lekkage.

 1. Schade

Lithium-ionbatterijen kunnen ook lekken als ze fysiek beschadigd raken, bijvoorbeeld als ze vallen of lek raken. Wanneer een batterij beschadigd is, kan de elektrolyt lekken en reageren met andere componenten, waardoor lekkage ontstaat. Om dit probleem aan te pakken, voeren gerenommeerde fabrikanten van lithiumbatterijen vaak strenge valtests uit om de duurzaamheid en weerstand van hun producten tegen beschadiging te evalueren. Door ervoor te zorgen dat u batterijen van betrouwbare bronnen zoals Power Queen aanschaft, verkleint u de kans op lekkage als gevolg van schade.

 1. Fouten in de productie

Hoewel het zelden voorkomt, kunnen lekkende batterijen het gevolg zijn van fabricagefouten, met name defecten in de afdichtingen van de batterij. Als de afdichtingen slecht zijn geconstrueerd, kunnen elektrolyten ontsnappen en zo tot lekkages leiden. Om dit risico te beperken, is het belangrijk om nieuwe batterijen te kopen bij vertrouwde winkels en gerenommeerde fabrikanten van lithiumcelbatterijen.

 1. Temperatuur

Lithiumbatterijen kunnen lekken als ze worden blootgesteld aan extreem hoge temperaturen buiten het veilige bereik. De verhoogde temperatuur kan de elektrolyt beschadigen en ervoor zorgen dat deze uit de accu lekt. Om dit soort lekkage te voorkomen, is het belangrijk om lithiumbatterijen in een koele en droge omgeving op te slaan, volgens de instructies van de fabrikant. Door batterijen binnen het aanbevolen temperatuurbereik te houden, kunt u lekkage als gevolg van temperatuurgerelateerde schade helpen voorkomen.

Temperatuur van LiFePO4-lithiumbatterij.

Oplaadtemperatuur:

0℃ tot 50℃ / 32℉ tot 122℉

Uitlaattemperatuur:

-20℃ tot 60℃ / -4℉ tot 140℉

Opslagtemperatuur:

-10℃ tot 50℃ / 14℉ tot 122℉

 

Onmiddellijke behandeling als een lithiumbatterij lekt

Inspecteer de batterijhouder op zichtbare schade, zoals deuken of gaten die lekkage kunnen veroorzaken. Wees voorzichtig met het onjuist installeren van de accu of met lasslakken in de accubak.

Verwijder de afdekplaat en controleer de veiligheidsklep op tekenen van zuurlekken. Zorg ervoor dat de klep open is en kijk of er elektrolyt in de accu stroomt.

Als de voorgaande stappen normaal lijken, test dan de afdichting door deze onder druk te zetten en in water onder te dompelen. Zoek naar luchtbellen, aangezien deze duiden op een defecte afdichting. Als er geen luchtbellen zijn, is de verzegeling waarschijnlijk intact.

Controleer tijdens het opladen of er elektrolyt aanwezig is. Als het wordt gedetecteerd, verwijder het dan voorzichtig.

Zodra de oorzaak van het lek is vastgesteld, maakt u het getroffen gebied zorgvuldig schoon met een mes. Breng vervolgens een sterke lijm van batterijkwaliteit aan om het lek te dichten.

Onthoud dat de kwaliteit van de batterij rechtstreeks verband houdt met lekkage-incidenten. Geef bij het kopen van batterijen prioriteit aan authentieke en hoogwaardige opties van vertrouwde leveranciers.

Voorkomen dat een lithiumbatterij lekt

Hier volgen nog enkele tips om lekkage van lithiumbatterijen te voorkomen:

 1. Stel batterijen niet bloot aan extreme temperaturen

Extreme temperaturen kunnen ervoor zorgen dat lithiumbatterijen gaan lekken of verslechteren. Bewaar of gebruik batterijen niet in extreem warme of koude omgevingen, omdat dit de elektrolyt in de batterij kan beschadigen.

 1. Vermijd het gebruik van beschadigde batterijen

Het gebruik van beschadigde batterijen verhoogt het risico op lekkage. Als u zwelling, lekkage of ongewoon gedrag van uw lithiumbatterij opmerkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en gooi deze op veilige wijze weg.

 1. Gebruik gerenommeerde merken en bronnen

Kies lithiumbatterijen van hoge kwaliteit van bekende fabrikanten en vertrouwde bronnen. Goedkope of namaakbatterijen hebben mogelijk lagere kwaliteitsnormen en hebben een grotere kans om te lekken of kapot te gaan.

 1. Gebruik batterijhouders of -houders

Het gebruik van batterijhouders of -houders kan extra bescherming bieden en fysieke schade aan de batterijen voorkomen. Dit beschermende accessoire kan het risico op lekkage als gevolg van een val of stoot minimaliseren.

 1. Gooi oude of beschadigde batterijen op de juiste manier weg

Als het tijd is om uw lithiumbatterijen te vervangen, zorg er dan voor dat u ze op de juiste manier weggooit. Veel detailhandelaren en recyclingcentra accepteren gebruikte batterijen en zorgen er zo voor dat deze op een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd.

Door deze aanvullende tips te volgen, kunt u het risico op lekkage van lithiumbatterijen verder verminderen en een veilig en optimaal gebruik ervan garanderen.

Hoe controleer ik of een lithiumbatterij lekt?

Om te bepalen of een lithiumbatterij lekt, kunt u de volgende methoden gebruiken:

Visuele inspectie:

Inspecteer de batterij zorgvuldig op zichtbare tekenen van lekkage. Zoek naar verkleurde of gezwollen plekken, corrosie of een kleverige substantie rond de batterij, aangezien dit tekenen van lekkage kunnen zijn.

Geurdetectie:

Een lekkende lithiumbatterij kan een duidelijke chemische geur afgeven. Als u vreemde of sterke geuren uit de batterij opmerkt, kan dit een aanwijzing zijn voor een lek.

Prestatieproblemen:

Als de batterij niet de verwachte prestaties levert of als het apparaat dat door de batterij wordt gevoed defect is, kan er sprake zijn van een lekkageprobleem.


Als u een van deze symptomen opmerkt, is het belangrijk om voorzichtig te zijn met de batterij. Draag beschermende handschoenen en voer het op de juiste wijze af volgens de plaatselijke voorschriften voor gevaarlijk afval.

Wat moet ik doen als de lithiumbatterij per ongeluk beschadigd raakt?

Als u per ongeluk een lithium-ionbatterij beschadigt, is het belangrijk om onmiddellijk actie te ondernemen en zorgvuldig met de situatie om te gaan. Dit zijn de stappen die u moet volgen:

Identificeer de batterij

Bepaal welk type lithium-ionbatterij het is en welke chemicaliën deze bevat. Deze informatie helpt u de potentiële risico's in te schatten en de juiste handelwijze te bepalen.

Evacueren indien nodig

Als u een licht ontvlambare softpack of een prismatische lithium-ionbatterij heeft doorboord, evacueer dan onmiddellijk het gebied en neem contact op met de brandweer voor hulp. Veiligheid moet in dergelijke situaties de hoogste prioriteit hebben.

Pas op voor brand

Wacht minimaal 24 uur om te bepalen of er brand ontstaat na het doorboren van de batterij. Als er geen tekenen van brand zijn of als er een kleine brand onder controle is, kan het veilig zijn om de accu los te koppelen van het elektrische systeem.

Ontkoppel de batterij

Als u besluit dat dit veilig is, koppelt u de beschadigde lithium-ionbatterij snel los van het elektrische systeem. Dit helpt verdere elektronische of thermische schade te voorkomen.

Houd de batterij veilig

Plaats de lekke cilindrische batterij op een veilige plaats, uit de buurt van brandbare materialen. Zorg ervoor dat het wordt opgeslagen op een plaats waar mogelijke brand gemakkelijk kan worden beperkt.

Zoek professionele hulp

Als u niet zeker weet wat de juiste stappen zijn, raden wij u aan contact op te nemen met uw plaatselijke brandweer- of reddingsdienst voor advies en hulp.

Let op de verwijderingsvoorschriften

Doorboorde of beschadigde lithium-ionbatterijen moeten worden weggegooid in overeenstemming met alle toepasselijke lokale, provinciale en federale regelgeving. Dit garandeert een correcte behandeling en voorkomt mogelijke schade aan het milieu.

Wat is het minst waarschijnlijk dat een lithiumbatterij gaat lekken?

Van de toonaangevende lithium-ionbatterijchemie hebben lithium-ijzerfosfaattechnologieën (LiFePO4 of LFP) een verhoogde intrinsieke weerstand tegen lekkageproblemen aangetoond in vergelijking met alternatieven zoals lithiumkobaltoxide of lithiumnikkelmangaankobaltoxide. Een stabiele fosfaatkathode en een inert elektrolytsysteem dragen bij aan een verminderde chemische reactiviteit die anders tot ongewenste emissies zou kunnen leiden.

Hoewel over het algemeen veel veiliger, kan geen enkele batterijtechnologie volledig foutloos of immuun zijn voor alle soorten storingen. LFP-batterijen zijn echter veel minder gevoelig voor thermische runaway vanwege de vertraagde oxidatie-eigenschappen van hun chemie. Dit verminderde risico op ongecontroleerde oververhitting vermindert een belangrijke oorzaak van chemische breuk en lekkage in minder stabiele lithium-ioncellen.

Extra voordelen zoals een groter bedrijfstemperatuurbereik en een langere levensduur verminderen de kans op lekkages nog verder. Door de druk op opsluitingsmechanismen te minimaliseren, kunnen LFP-batterijen opgesloten elektrolyten beter beschermen tegen omgevingsinvloeden over bredere gebruiksprofielen dan veel concurrenten.

Natuurlijk is een zorgvuldige omgang altijd belangrijk. De inherente eigenschappen van LFP-technologieën bieden echter een uitstekende basis voor een betere bescherming tegen ongewenste emissies gedurende de hele levensduur van de batterij. Voor toepassingen die het hoogste veiligheidsniveau vereisen, zijn hun fosfaatsamenstellingen een aantrekkelijke optie.

Lekt een LiFePO4 lithiumbatterij giftig?

Nee, LiFePO4 lithiumbatterijen (lithiumijzerfosfaat) bevatten geen giftige stoffen die zouden lekken als de batterij beschadigd zou raken. In tegenstelling tot andere lithiumbatterijen worden LiFePO4-batterijen als aanzienlijk veiliger en stabieler beschouwd. U loopt minder risico op lekkages of thermische overstroming. LiFePO4-batterijen zijn gemaakt van niet-giftige materialen en zijn daarom milieuvriendelijk en veilig in gebruik.

Power Queen: je betrouwbare vriend

Power Queen, een toonaangevende speler in de lithiumindustrie, heeft wereldwijde erkenning gekregen voor zijn uitzonderlijke lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4)-batterijsystemen. Deze ultramoderne batterijen zijn niet alleen betaalbaar, maar hebben ook een indrukwekkende capaciteit van meer dan 4 uur.000 diepe ontladingen per eenheid. Met een typische levensduur van meer dan 10 jaar bieden deze LiFePO4-batterijen langdurige prestaties die de industrienormen overtreffen.

Lees meer recensies over Power Queen.

Conclusie

Lekkage is een probleem dat mogelijk elke batterij kan beïnvloeden. Lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4)-batterijen hebben echter inherente ontwerpvoordelen die het risico aanzienlijk verminderen. Door verantwoorde gebruikspraktijken te volgen en zich te houden aan de richtlijnen van gerenommeerde fabrikanten, kunnen gebruikers met vertrouwen vertrouwen op LiFePO4-stroomoplossingen voor hun veiligheid en betrouwbaarheid.

Ondanks de duurzaamheid van LiFePO4-batterijen is het belangrijk op te merken dat ze nog steeds de juiste zorg en behandeling vereisen. Hoewel deze chemie de kans op lekken minimaliseert, is het altijd raadzaam om voorzichtig te zijn en best practices te volgen om maximale uptime en veiligheid te garanderen.

Laat een reactie achter

Laat een reactie achter


Blog posts

 • Kann ich einen Batterie Backup ohne Solarpaneele verwenden?

  , door Sally Zhuang Kan ik een batterijback-up gebruiken zonder zonnepanelen?

  Lees meer 

 • [Vollständige Anleitung] Trolling-Motor-Batteriesystem: 12V, 24V oder 36V?

  , door Sally Zhuang [Volledige gids] Accusysteem voor trollingmotor: 12V, 24V of 36V?

  Lees meer 

 • [Vollständige Anleitung] Was sind die verschiedenen Arten von Schiffsbatterien?

  , door Sally Zhuang [Volledige gids] Wat zijn de verschillende soorten scheepsbatterijen?

  Lees meer 

Login

Wachtwoord vergeten?

Heb je nog geen account?
Maak gratis een account aan en geniet van vele voordelen.

恭喜您获得