Power QueenPower QueenPower Queen

Servicevoorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door ipowerqueen. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar ipowerqueen. ipowerqueen biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze website, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hierin worden uiteengezet.

Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, accepteert u onze "Service" en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden en beleidsregels, waarnaar hierin wordt verwezen en /of beschikbaar via een hyperlink. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of makers van inhoud zijn.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door de website te bezoeken of enig deel van de website te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, ga dan niet naar de Website of gebruik geen Services. Indien deze gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Als u de site blijft gebruiken of openen nadat wijzigingen zijn gepost, accepteert u die wijzigingen.
Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN
Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in het land waar u woont, of dat u meerderjarig bent in het land waar u woont en dat u ons uw toestemming hebt gegeven hebben dat uw minderjarige gezinsleden deze website mogen gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, en u mag bij het gebruik van de Service geen wetten overtreden die van toepassing zijn in uw land (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard verzenden.
Een schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (anders dan creditcardgegevens) in niet-versleutelde vorm kan worden verzonden en (a) verzending via verschillende netwerken en (b) wijzigingen om zich aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld verzonden via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de Service wordt geleverd zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren
De koppen die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als enige informatie die op deze website beschikbaar wordt gesteld, niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder de primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze website is op eigen risico.
Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijk actueel en wordt alleen ter informatie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze website bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze website bij te houden.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN
De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de Website. Deze producten of diensten zijn mogelijk slechts in beperkte hoeveelheden beschikbaar en mogen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat kleuren correct worden weergegeven op uw computermonitor.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of land te beperken. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van een product of dienst die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst die op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar dit verboden is.
We garanderen niet dat de kwaliteit van een product, service, informatie of ander materiaal dat u koopt of ontvangt aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE
We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren.Deze beperkingen kunnen ook van toepassing zijn op bestellingen die zijn geplaatst vanaf dezelfde klantaccount of creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres.Als we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en /of factuuradres/telefoonnummer opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.
U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.
Bekijk ons ​​retourbeleid voor meer details.

SECTIE 7 - OPTIONELE GEREEDSCHAP
We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we niet controleren, controleren of waarover we geen controle hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden en zonder enige goedkeuring van welke aard dan ook. We hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik van optionele tools aangeboden via de Website is op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met de algemene voorwaarden waaronder de tools worden geleverd door de relevante derde partij en dat deze akkoord gaan.
We kunnen nieuwe diensten en/of functies blijven aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze website kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en we geven geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN
Als u op ons verzoek bepaalde berichten kiest (bijv.inzendingen) of creatieve ideeën, suggesties, suggesties, plannen of ander materiaal online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "opmerkingen") zonder ons verzoek indient, stemt u ermee in dat we eventuele opmerkingen mogen plaatsen, die u naar ons kunt verzenden, bewerken, reproduceren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium op elk moment zonder beperking. We zijn niet verplicht (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden, (2) om enige vergoeding te betalen voor opmerkingen of (3) te reageren op opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen die we, naar eigen goeddunken, onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend vinden of die inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden schenden.
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op enig recht van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen niet lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zijn, of computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders, of ons of derden misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. We nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
De overdracht van persoonlijke gegevens via de winkel is onderworpen aan onze richtlijnen voor gegevensbescherming. Om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN
Soms kan informatie op onze site of in de Service typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken, of bestellingen te annuleren als informatie op de Service of op een gerelateerde website onnauwkeurig is, op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw een bestelling geplaatst).
We zijn niet verplicht om informatie op de Service of een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Elke gegeven update- of verversingsdatum die op de Service of een gerelateerde website wordt toegepast, moet worden opgevat als een indicatie dat alle informatie op de Service of een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de Website of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om illegale activiteiten te vragen of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsregelgeving, regel, wet of plaatselijke verordening te schenden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet zal beïnvloeden of kan beïnvloeden; (h) het verzamelen of volgen van de persoonlijke informatie van anderen; (i) spam, phish, pharm, spider, crawl of scraping; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden toepassingen schendt .

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
We geven geen garantie, verklaring of garantie dat het gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
We kunnen niet garanderen dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment zonder kennisgeving kunnen beëindigen.
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van, of onvermogen om de Service te gebruiken, op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via de Service aan u beschikbaar worden gesteld, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zal ipowerqueen, onze directeuren, functionarissen, werknemers, partners, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verloren gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit voortkomend uit het gebruik van de Service of producten die via de Service zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de Service of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook, voortkomend uit het gebruik van de Service of enige inhoud (of producten) die via de Service is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs indien op de hoogte gesteld van de mogelijkheid daarvan. Aangezien sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid niet toestaan ​​voor geen gevolg- of incidentele schade toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

SECTIE 14 - VRIJWARING
U stemt ermee in ipowerqueen en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, verdedigen en onschadelijk te houden van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij die voortvloeit uit of voortvloeit uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar ze verwijzen, of uw schending van de wet of de rechten van een derde partij.' t6>

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID
Als een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal die bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

SECTIE 16 - BEINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze gebruiksvoorwaarden gebruiken

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze website of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Ambiguïteit in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mag niet worden opgevat tegen de partij die de tekst heeft geschreven


SECTIE 18 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN
Je kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent dat u deze wijzigingen accepteert.

SECTIE 19 - CONTACTINFORMATIE
Tel: (+86) 18565753415 Maandag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur (CST)
.
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
januari,februari,maart,april,mei,juni,juli,augustus,september,oktober,november,december
Niet genoeg artikelen beschikbaar. Nog maar [max] over.
winkelmand

Uw winkelwagen is leeg.

Keer terug naar de winkel

Bestelnotitie toevoegen Bestelnotitie bewerken
Voeg een kortingsbon toe

Voeg een kortingsbon toe

De couponcode werkt op de afrekenpagina

Spin to Win
50%的折扣、积分和独家商品!不要错过,快来参与吧!
欢迎来到我们的幸运转盘抽奖环节!这是你购物节省更多的绝佳机会。只需轻轻一转,你就有可能赢得高达50%的折扣优惠券、积分、独家商品甚至更多!不要错过这个机会,现在就参与
此处展示触发IP、相同邮箱限制的提示文案
恭喜您获得
7%订单折扣券7%订单折扣券7%订单折扣券7%订单折扣券7%订单折扣券7%订单折扣券7%订单折扣券订单折扣券7%订单折扣券7%订单折扣券7%订单折扣券7%订单折扣券
TQ90-IGH71
Copy successfuly
● 折扣券限时使用
● 折扣券仅限使用一次
保持微笑,好运就在下一次!你还可以关注我们的其他活动